Skema til indberetning af måleraflæsningMålernummer*
Forbrugernummer*
Adresse:
Vandmåler aflæst til:  HUSK målerstand og IKKE forbrug
m3
Dato for aflæsning:
Mailadresse: