Meløse Vandværk A.m.b.a.

 

Meløse Vandværk A.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar stiftet den 20. februar 1962.

 

Fra år 2001 overtog Meløse Vandværk Kappelskov-Æbelholtsvang Vandværk og har i dag 368 andelshavere.

 

Meløse Vandværk forsyningsområde dækker over selve Meløse by, Meløse Industri og Solparken, området fra Amtsvejen 87 i vest til Frede­riksværksgade 160 i øst. Fra Meløsevej 35 i syd til Hasejevej i nord.

 

I år 2019 blev der indvundet ca 71.000 m³ vand. Heraf blev ca. 19.000 m³ leveret til Nejede-Møllehøj Vandværk, og ca. 3.000 m³ til St. Lyngby under reparation på deres værk.

 

Meløse Vandværk har 3 vandboringer – 2 ved Meløse Pumpestation på Amtsvejen 95 og 1 ved Kappelskov Pumpestation på Frederiksværksgade 199.

 

Derudover er Meløse Vandværk forbundet med St. Lyngby vandværk, således at man kan hjælpe hinanden med vandforsyning, hvis der foretages reparationer eller er problemer hos det ene vandværk.

 

Vandets hårdhedsgrad er temmelig hårdt og ligger mellem 14 og 18 dH.

 

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med årsopgørelsen og/eller direkte til hver enkelt andelshaver.

 

Der opkræves a/conto for vandforbrug 2 gange om året - 1. halvår sammen med årsopgørelsen, der udsendes i februar måned med betalingsfrist 31. marts, og 2. halvår udsendes i september måned med betalingsfrist 10. oktober.

 

For forbrugere med et årligt forbrug over 300 m3 opkræves a/conto for 1. halvår med årsopgørelsen, og i 2. halvår pr. kvartal med betalingsfrist den sidste i 1. kvartalsmåned.

 

For forbrugere uden forbrug eller med lavt forbrug (under 15 m3) opkræves kun 1 gang årligt sammen med årsopgørelsen.

 

I december måned udsender Meløse Vandværk måleraflæsningskort til aflæsning af vandmåler pr. 31. december. Aflæsningstal indberettes enten via det tilsendte kort eller her på hjemmesiden under menupunktet vandmåler­aflæsning.

 

Efter aftale med Hillerød Forsyning A/S indrapporterer Meløse Vandværk vandforbruget til Hillerød Forsyning A/S, som opkræver vandafled­ningsafgift baseret på disse oplysninger.