Meløse Vandværk A.m.b.a.

 

Ledningsoplysninger

 

Hvis der skal udføres gravearbejde i Meløse Vandværks forsyningsområde, skal man først indhente oplysninger om, hvor vandledningerne findes.

 

Dette kan gøres ved at henvende sig til LER (Ledningsejerregistret) og derfra sendes en formular til vandværket med de nødvendige oplysninger,

og vandværket sørger for at sende kort over vand­ledningerne. For at komme til LERs hjemmeside - Klik her