Meløse Vandværk A.m.b.a.

Seneste nyt:

 

 

Måleraflæsningskort for 2018 er udsendt/uddelt. Måleren bedes aflæst så tæt på 31. december som muligt. Aflæsningen kan indrapporteres her på siden eller ved at lægge det udfyldte aflæsningskort i postkassen Byvej 24 mærket Meløse Vandværk. Sendes kortet, skal man huske at sætte porto på.

 

PBS

 

Det er nu muligt at tilmelde betalingen til PBS. Se dette brev, der tidligere er udsendt.

 

 

Gode råd:

 

Det er en god ide at sørge for at aflæse sin vandmåler mindst en gang om måneden. Derved kan man undgå en overraskende stor vandregning og opdage evt. utætheder meget hurtigt.

 

Har man sin vandmåler siddende i en målerbrønd, skal man sørge for, at den er let tilgængelig. Altså ikke tildække med tunge dæksler eller tilplante måler­brønden.

 

Har man jernrør i sin vandinstallation, kan man komme ud for, at vandet kan blive farvet rødligt, hvis der ikke har været forbrug i nogen tid – f.eks. hvis man har været på ferie. Det forsvinder normalt, når man skyller sin installation igennem.

 

 

2018-12-12