Meløse Vandværk A.m.b.a.

Seneste nyt:

 

 

 Nitrat

 

Til orientering, kan vi oplyse, at den megen omtale i medierne om nitrat i vandet ikke gælder almene vandværker, som Meløse Vandværk. Her hentes vandet 60 m nede i undergrunden. Grænseværdien for nitrat er 50 mg/l, og vi kan kun måle 1,4 mg/l, så der er ingen risiko hos os.

 

Det, medierne bør oplyse, er, at problemet findes hos de ejere, der har der egen brønd i haven, og disse er ikke tilsluttet et alment vandværk.

 

PBS

 

Det er nu muligt at tilmelde betalingen til PBS. Se dette brev, der blev udsendt med måleraflæsningskortet.

 

 

Gode råd:

 

Det er en god ide at sørge for at aflæse sin vandmåler mindst en gang om måneden. Derved kan man undgå en overraskende stor vandregning og opdage evt. utætheder meget hurtigt.

 

Har man sin vandmåler siddende i en målerbrønd, skal man sørge for, at den er let tilgængelig. Altså ikke tildække med tunge dæksler eller tilplante målerbrønden.

 

Har man jernrør i sin vandinstallation, kan man komme ud for, at vandet kan blive farvet rødligt, hvis der ikke har været forbrug i nogen tid – f.eks. hvis man har været på ferie. Det forsvinder normalt, når man skyller sin installation igennem.

 

 

2018-06-25