Meløse Vandværk A.m.b.a.

Takstblad for år 2017

 

Driftsbidrag består af en fast afgift og en afgift pr m³

 

 

 

Tilslutningsbidrag

Kr.

8.000,00

Fast afgift pr ejendom/bolig

Kr.

300,00

Afgift pr m³

-

3,50

Gebyr for ikke at have indsendt selvaflæsning

-

200,00

Gebyr ved slutopgørelse i.f.m. ejerskifte

-

300,00

Gebyr for ændring af skønsmæssigt ansat

forbrug

 

-

 

200,00

Gebyr for ikke rettidig indbetaling

-

80,00*)

Gebyr for ikke rettidig indbetaling, 2. rykker .

-

80,00*)

Gebyr for udsendelse af anbefalet rykker (ekskl. adv. omkostninger)

 

-

 

350,00*)

Omkostningsdækning ved fremsendelse af kopi af faktura

 

-

 

80, 00*)

Faktureringsgebyr for papirfaktura, når PBS-

Ordning er mulig

 

-

 

50,00*)

Gebyr for lukning som følge af betalings­re­stance, lukkegebyr ekskl. positive udgifter i.f. hermed (min. kr. 5.000,-)

 

 

-

 

 

500,00

Gebyr for genåbning efter lukning ekskl. positive udgifter i.f. hermed (min. kr. 5.000,-)

 

-

 

500,00

Minimumgodtgørelse i.f.m. tilkald til privat installation    

 

-

 

500,00

Pris ved individuel udskiftning af måler ved manglende reaktion på samlet udskiftning

 

-

 

500,00

Statsafgift pr m³

-

6,25

 

Alle anførte priser er ekskl. moms. Dog er der ikke moms på de gebyrer, der er markeret med *).

 

Godkendt af Hillerød Kommune december 2016