Meløse Vandværk A.m.b.a.

Takstblad for år 2018

 

Driftsbidrag består af en fast afgift og en afgift pr m³

 

 

Anlægsbidrag

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed (indskud)

Kr.

10.000,00

12.500,00

Bidrag forsyningsledning iht. Regulativets § 12.6 

 

 

 

Bidrag stikledning iht. Regulativets § 12.6

 

 

 

 

Driftsbidrag (Fast årlig afgift og afgift pr. m3)

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

 

 

 

 

Fast bidrag pr. ejendom/bolig

Kr.

300,00

375,00

Fast bidrag pr. måler

Kr.

100,00

125,00

 

 

 

 

Driftsbidrag pr. m3

Kr.

3,50

4,38

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

Kr.

6,18

7,73

Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse pr. m3

Kr.

0,19

0,24

I alt pr. m3

Kr.

9,87

12,35

 

Gebyrer

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

 

Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse

 

Kr.

 

80,00

 

momsfri

 

Gebyr for udsendelse af rek. rykker (ekskl. adv.

Omkostninger) + portoudgifter iflg. Postnords takst

 

 

Kr.

 

 

80,00

 

 

momsfri

 

Gebyr for ikke at have indsendt selvaflæsning

 

Kr.

 

200,00

 

momsfri

 

Gebyr for ændring af skønsmæssigt ansat forbrug

 

Kr.

 

200,00

 

250,00

 

Gebyr for slutopgørelse i.f.m. ejerskrifte

 

Kr.

 

300,00

 

375,00

 

Omkostningsdækning ved fremsendelse af kopi af

faktura og oplysninger til ejendomsmægler

 

 

Kr.

 

 

80,00

 

 

momsfri

 

Gebyr for papirfaktura eller elektronisk faktura, når

PBS-ordning er mulig

 

 

Kr.

 

 

50,00

 

 

momsfri

 

Gebyr for fysisk afbrydelse af vandforsyning til

ejendom ved manglende betaling

 

 

Kr.

 

 

8.000,00

 

 

10.000,00

 

Gebyr for tilslutning af vandforsyning efter lukning

 

Kr.

 

5.000,00

 

6.250,00

 

Pris ved individuel udskiftning af måler ved mang-

lende reaktion på samlet udskiftning

 

 

Kr.

 

 

500,00

 

 

625,00

 

Tilkald til eftersyn af husinstallation ikke mulig – her henvises til Hillerød Kommune

 

Ved nægtet adgang til udskiftning af måler, tillægges m3-prisen på faktura 10% til fejlvisning.

 

Morarenter i henhold til renteloven.

 

Takstbladet træder i kraft pr. 1. januar 2018 og er gældende til nyt takstblad er godkendt.

 

Godkendt af Hillerød Kommune 21. december 2017.