Meløse Vandværk A.m.b.a.

Takstblad for år 2019

 

Driftsbidrag består af en fast afgift og en afgift pr m³

 

 

Anlægsbidrag

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed (indskud)

Kr.

10.000,00

12.500,00

Bidrag forsyningsledning iht. Regulativets § 12.6 

 

 

 

Bidrag stikledning iht. Regulativets § 12.6

 

 

 

 

Driftsbidrag (Fast årlig afgift og afgift pr. m3)

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

 

 

 

 

Fast bidrag pr. ejendom/bolig

Kr.

300,00

375,00

Fast bidrag pr. måler

Kr.

100,00

125,00

 

 

 

 

Driftsbidrag pr. m3

Kr.

3,50

4,38

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

Kr.

6,18

7,73

Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse pr. m3

Kr.

0,19

0,24

I alt pr. m3

Kr.

9,87

12,35

 

Gebyrer

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse

Kr.

80,00

momsfri

Gebyr for ændring af skønsmæssigt ansat forbrug

Kr.

200,00

250,00

Gebyr for slutopgørelse i.f.m. ejerskifte

Kr.

300,00

375,00

Omkostningsdækning ved fremsendelse af kopi af

faktura og oplysninger til ejendomsmægler

 

Kr.

 

80,00

 

100,00

Lukkegebyr ved måler – samt evt. ekstraordinære udgifter

Kr.

500,00

momsfri

Genåbningsgebyr ved måler – samt evt. ekstraordinære udgifter

Kr.

500,00

625,00

Gebyr for fysisk afbrydelse af vandforsyning til

ejendom*)

 

Kr.

 

8.000,00

 

10.000,00

Gebyr for tilslutning af vandforsyning efter lukning *)

Kr.

5.000,00

6.250,00

Pris ved individuel udskiftning af måler ved mang-

lende reaktion på samlet udskiftning

 

Kr.

 

500,00

 

625,00

 

Morarenter i henhold til renteloven.

 

Betales forfaldne vandbidrag ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

 

*) Gælder i tilfælde af, at vandforsyningen til en ejendom fysisk må frakobles for at der ikke sker forurening eller anden skade på vandforsyningen.

 

Takstbladet træder i kraft pr. 1. januar 2019.