Meløse Vandværk A.m.b.a.

 

Vandmåleraflæsning

 

Alle andelshavere i Meløse Vandværk har en vandmåler installeret. Vand­måleren er vandværkets ejendom.

 

I december måned modtager alle andelshavere et aflæsningskort fra Meløse Vandværk, hvor man bliver bedt om at aflæse sin vandmåler den 31. decem­ber.

 

Aflæsningstallet kan påføres aflæsningskortet, der kan lægges i vandværkets postkasse på adressen Byvej 24, Meløse, eller det kan returneres pr post (husk porto).

 

Men man kan også indberette tallet her på hjemmesiden og samtidig opgive sin mailadresse. Når aflæsningen er modtaget og godkendt, vil der blive sendt en kvittering til den opgivne mailadresse, som man kan udprinte.

 

Opdages der fejl i det indberettede, kan man sende en mail til post@melosevand.dk og informere om fejlen, så den kan blive rettet. Det er IKKE muligt at foretage en korrektion her på hjemmesiden.

 

Klik her for at komme til indberetning af måleraflæsning HUSK aflæsningen skal være modtaget af vandværket senest 15. januar 2021.

 

Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår 2021.

 

10. december 2020